Indkaldelse til Tvisturs generalforsamling

Fredag den 8. februar kl. 19.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2019
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
  1. Lærke Andersen (på valg, genopstiller)
  2. Lise-Lotte Holmgreen (på valg, genopstiller)
  3. Henriette S. Christensen (ikke på valg)
  4. Linda B. Fredsøe (udtræder pga. flytning)
  5. Susan Dahlquist (på valg, genopstiller ikke)
 9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  På valg er:

  1. Carsten Mølgaard (på valg, genopstiller ikke)
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne. Husk du skal være medlem af Tvistur. Kontingentet skal være betalt for 2019 på forhånd – følg linket i jeres mail fra Sporti.

Klubben byder på mad kl. 18 – tilmelding sker til Susan Dahlquist (sd@tvistur.dk) senest 5. februar 2019.

Vel mødt!

Bestyrelsen 

Rideklubben Tvistur

You may also like...