Indkaldelse til Tvisturs Generalforsamling 2021

Onsdag den 26. maj kl. 19 i ridehuset på Nordjysk Ridecenter

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2021
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
  1. Formand Lærke Andersen (på valg, genopstiller ikke)
  2. Næstformand Lise-Lotte Holmgreen (på valg, genopstiller ikke)
  3. Charlotte Vestergaard (på valg, genopstiller)
  4. Kasserer Christian Holmgreen (ikke på valg)
  5. Berit Brink Rahmberg (ikke på valg)
 9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  På valg er:
  1. Sara Mogensen (på valg, genopstiller)
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

INDKOMNE FORSLAG skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. maj 2021. Forslag indsendes til la@tvistur.dk

Alle medlemmer er velkomne. Kontingent for 2021 skal være betalt inden deltagelse i generalforsamlingen.

Tilmelding vil foregå via Doodle, som sendes ud snarest. Sidste frist for tilmelding er den 23. maj.

Der vil være kaffe/the og kage til deltagerne ved generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Rideklubben Tvistur

You may also like...