Indkaldelse til Tvisturs generalforsamling

Fredag den 7. februar kl. 19.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2020
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (1 vælges for 2 år og 1 for 1 år)

På valg er:

 • Henriette S. Christensen (på valg, genopstiller ikke)
 • Mette Langkilde (på valg, genopstiller)
 1. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)

På valg er:

 • Vibe Munk (på valg, genopstiller ikke)
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne. Husk du skal være medlem af Tvistur. Kontingentet skal være betalt for 2020 på forhånd – følg linket i jeres mail fra Sporti.

Klubben byder på mad kl. 18 – tilmelding skal ske til Lærke Andersen (la@tvistur.dk) senest tirsdag den 4. februar.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Rideklubben Tvistur

You may also like...