Indkaldelse til generalforsamling 2022

Torsdag d. 3/3 2022 kl. 18:00 i ridehuset på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2022
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
  1. Formand Charlotte Vestergaard (på valg, genopstiller)
  2. Næstformand Jens Haislund (ikke på valg)
  3. Andreas Hejndorf (ikke på valg)
  4. Kassér Christian Holmgreen (på valg, genopstiller ikke)
  5. Nanna Tøttrup (ikke på valg)
 9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  På valg er:
  1. Sara Mogensen (på valg, genopstiller ikke)
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

INDKOMNE FORSLAG skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 23/2 2022

Forslag sendes til bestyrelsen@tvistur.dk

Tilmelding foregår via sporti.dk – gratis tilmelding

Alle medlemmer er velkomne. Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 1/3 2022

Der vil være en let anretning kl. 18:00 til deltagerne ved generalforsamlingen

Generalforsamlingen forventes at starte kl. 18:30

Vel mødt!

Bestyrelsen i Tvistur

You may also like...