Indkaldelse til generalforsamling 2018

Fredag den 9. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2018
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
   Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingentet til 260 kr. for enkeltmedlemmer og 360 kr. for familiemedlemmer, for at dække udgifter til betalingskortgebyr, som følge af ny EU-lovgivning.
 7. Indkomne forslag
  1. Ændring af §6 i vedtægterne:
   Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, og 2 suppleanter. Herunder fungerer et juniorudvalg som er fast tilknyttet 1 bestyrelsesmedlem.
   til
   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og 1 suppleant. Herunder fungerer et juniorudvalg som er fast tilknyttet 1 bestyrelsesmedlem.
   Og §8
   Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, suppleanter for 1 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med henholdsvis 3 og 4 hvert år.
   til
   Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, suppleanter for 1 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med henholdsvis 2 og 3 hvert år.
 1. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
  1. Andreas Hejndorf(på valg, genopstiller ikke)
  2. Lise-Lotte Holmgreen (ikke på valg)
  3. Vibeke Andersen(på valg, genopstiller ikke)
  4. Henriette Mallin (på valg, genopstiller ikke)
  5. Lærke Andersen (ikke på valg)
  6. Susan Dahlquist (ikke på valg)
 2. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  1. Elisabeth Vestergaard (på valg, genopstiller ikke)
  2. Amalie Tangsgaard (på valg, genopstiller ikke)
 3. Valg af revisor
 4. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag indsendes til bestyrelse@tvistur.dk

Alle medlemmer er velkomne. Husk du skal være medlem af Tvistur.

Kontingent for 2018 skal være betalt på forhånd – klik på link i mail fra Sporti.

Klubben er vært ved et lille traktement efter generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Rideklubben Tvistur

You may also like...