Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Fredag den 3. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2016
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
  1. Lars Pedersen (Ikke på valg)
  2. Torben Fogde Larsen (På valg – genopstiller)
  3. Vibeke Andersen (Ikke på valg)
  4. Sus Vendelbo (På valg – genopstiller ikke)
  5. Henriette Mallin (Ikke på valg)
  6. Andreas Hejndorf (Ikke på valg)
  7. Vibeke Lund Damkier (På valg – genopstiller ikke)
 9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  På valg er:

  1. Lise Damgaard (Genoptiller ikke)
  2. Bettina Drejer Berndt (Genoptiller ikke)
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 26. januar.

Alle medlemmer er velkomne. Husk du skal være medlem af Tvistur.

Kontingent skal være betalt på forhånd – klik på link i mail fra Sporti.

Klubben er vært ved et lille traktement efter generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Rideklubben Tvistur

tvistur_vektor_black_white_fill_117x116

You may also like...