Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen foregår fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab og status
  1. Vedtagelse af budget for 2016
  2. Vedtagelse af medlemskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
  1. Lars Pedersen (På valg – genopstiller)
  2. Barbara Johansen (På valg – genopstiller ikke)
  3. Vibeke Andersen (På valg – genopstiller)
  4. Sus Vendelbo (Ikke på valg)
  5. Torben Fogde Larsen (Ikke på valg)
  6. Andreas Hejndorf (På valg – genopstiller)
  7. Torben Ziegler (Udtrådt af bestyrelsen pr. 4/12/15)
 9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
  På valg er:

  1. Henriette Mallin (genopstiller til bestyrelsen)
  2. Anni Randers (genopstiller ikke)
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 23. januar.

Alle medlemmer er velkomne. Husk du skal være medlem af Tvistur.

Kontingent skal være betalt på forhånd – klik på link i mail fra Sporti.

Klubben er vært ved et lille traktement efter generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Rideklubben Tvistur

You may also like...