Dom i sag

Til Tvisturs medlemmer

Som nogle allerede ved, er et tidligere medlem af bestyrelsen i denne uge blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. Bestyrelsen har i den forbindelse overladt det til Dansk Idrætsforbund (som Tvistur er medlem af gennem DI) at træffe afgørelse om det videre forløb i sagen, herunder hvordan vi som forening skal forholde os. DIF har mange års erfaring med disse sager og vil komme med en indstilling inden for 1-2 måneder.
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte næstformand Lise-Lotte Holmgreen (lh@tvistur.dk)

You may also like...