Rideklubben Tvistur Blog

Generalforsamling

TVISTUR indkalder til ordinær generalforsamling Fredag d. 7. februar 2013 kl. 17.00 på Nordjysk Ridecenter i rytterstuen. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Før generalforsamlingen – kl. 16.45 er der opvisning ved...